Kontakt

Informácie a technická podpora
Slovakia & Czech Republic & Poland

DanubePay a.s. Office Slovakia

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Slovak Republic

Tel: +421 2 2030 3400
info@danubepay.com

DanubePay a.s. Office Czech Republic

Budějovická 778/3a,
140 00 Praha 4
Czech Republic

info@danubepay.com

DanubePay a.s. Office Poland

Ul. A. Branickiego 13
02-972 Warszawa
Poland

info@danubepay.com

Fakturačné údaje

IČO: 46 775 111
DIČ: 2023562772
IČ DPH: SK2023562772

Spoločnosť DanubePay, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 5588/B.