Doplnkové služby

Okrem štandardných služieb procesingového centra ponúkame aj doplnkové služby, ktoré vám poskytnú konkurenčné výhody a zjednodušia prácu. Naše portfólio zahŕňa doplnkové služby pre oblasti issuing, acquiring, bezpečnosti platobného styku a online IS riešení.

Portál pre obchodníkov – Merchant Portal
ATM Portal
Online prístup k sprave vydaných kariet
■ Prostredníctvom portálu
■ Prostredníctvom publikovaných web services
Integrácia TMS systemov
Unattended terminály
Podpora rôznych autorizačných protokolov – SPDH, BIC ISO, ISO 8583
Akceptácia platobných poukážok na POS/ATM
Integrácia ATM systémov
Optimalizácia bankomatových sietí
„Multi-vendor“ aplikácia od firmy KAL
Transakcie bez použitia platobnej karty, výbery hotovosti cez mobilný telefón
„3D secure“
Risk monitoring
Zabezpečenie mobilných platieb
Credit scoring na vydané karty – CreditLogic system
Sprava vernostného programu
Podpora Installment loans
Personalizačné služby pre vydávanie dopravných a mestských (close loop) kariet
SaaS
Služby Security centra – SIEM