9. Central European Electronic Card konferencia – Varšava 2016

Naša spoločnosť sa 7. až 8. decembra zúčastní ako Strieborný sponzor jednej z najväčších konferencií v centrálnej Európe zameranej na kartovú oblasť. CEEC 2016 konferencia bude už deviata v poradí a zúčastní sa jej 350 najvyšších predstaviteľov bankovej oblasti. Hlavným predmetom konferencie bude Customer in the Focus of Attention.

Naša spoločnosť okrem podpory CEEC 2016, prispeje aj prezentáciami na témy Outsourcing – playground for professionals a Migration – you can, we deliver.

Viac na: conkarta.pl