Acquiring

Ponúkame komplexné služby pre prijímateľov platobných nástrojov rôznymi kanálmi, s podporou všetkých technológií, pre otvorené ako aj uzatvorené schémy. Zabezpečíme všetko od návrhu riešenia, až po integráciu do existujúcich systémov, vrátane správy zariadení a všetkých potrebných certifikácii.

Popis služby
• Univerzálne rozhranie
• Dizajn riešenia
• Úplné pokrytie HW&SW
• Participácia na certifikáciách
• Terminal Management System

POS terminal

Popis služby
• Platobná brána pre jednoduchú implementáciu
• Spoľahlivé a bezpečné riešenia
• Bezpečnostný štandard „3D secure“

E commerce

Popis služby
• Univerzálne rozhranie
• Možnosť pripojiť len časť bankomatového systému
• Úplné pokrytie HW&SW
• Participácia na certifikáciách
• Správa bankomatovej siete

ATM

Pridaná hodnota

ikona karta

Komplexné riešenie
akceptácie PK
u obchodníka

podpora-dcc-icon-v1

Podpora DCC

ikona cvv

Podpora ATM aplikácií
založených na architektúre
HTML „cash-in“

podpora-top-up-icon-v1

Podpora Top-up

Pridaná hodnota

Doplnkové služby

Integrácia
TMS systémov

Podpora rôznych
autorizačných protokolov

„Multi-vendor“ aplikácia
od firmy KAL

Unattended
terminály

Akceptácia platobných
poukážok na POS/ATM

Multi-currency
support

Risk
monitoring

Optimalizácia
bankomatových sietí

Integrácia
ATM systémov

Merchant
Portal

Podpora
Installment loans