Usługi

Zapewniamy kompleksowe usługi dla wydawców instrumentów płatniczych, w administracji publicznej, systemach transportowych, programch lojalnościowych i w innych sferach.

Issuing
Issuing
Zapewniamy kompleksowe usługi dla wydawców instrumentów płatniczych, w administracji publicznej, systemach transportowych, programch lojalnościowych i w innych sferach.
Przetwarzanie transakcji
Przetwarzanie transakcji
Pokrywamy szeroką gamę produktów i usług na autoryzację i przetwarzanie transakcji. Nasze rozwiązania umożliwiają podłączenie się do dowolnego, już istniejącego systemu, tak aby zostały spełnione Pańskie wymogi komercyjne, technologiczne i bezpieczeństwa. Pełne usługi są zabezpieczone przez nasze centrum procesingowe 24/7.
Acquiring
Acquiring
Oferujemy kompleksowe usługi dla beneficjentów instrumentów płatniczych za pośrednictwem różnych kanałów, z wsparciem wszystkich technologii, dla otwartego jak i zamkniętego schematu. Zabezpieczymy wszystko od projektu rozwiązania, az po integrację do istniejących systemów, wliczając zarządzanie urządzeniami i wszystkimi potrzebnymi certyfikatami.
Surrounding services
Surrounding services
Oprócz standardowych usług centrum procesingowego oferujemy także dodatkowe usługi, które zapewnią Państwu przewagę nad konkurencją i ułatwią pracę. Nasze portfolio obejmuje dodatkowe usługi w zakresie issuing, acquiring, bezpieczeństwa płatności i online IS rozwiązań.