Issuing

Oferujemy obszerny zakres usług dla wydawców kart, którzy działają  w obszarach finansowych, publicznych, systemach transportowych, programach lojalnościowych i innych. DanubePay zapewnia wsparcie podczas całego cyklu życia kart, zaczynajc od zaproejktowania, przez personalizację az do fizycznego wydania i usługach back office.

• Przygotowanie i nastawienie systemu zarządzenia kartami
• Udział w certyfikatach
• Personalizacja kart dla zamkniętych systemów
• Generowanie danych do produkcji kart i PIN
• Zarządzanie elementami zabezpieczenia

Kompleksowe zarządzanie cyklem życia karty

• Karty embosowane, wirtualne karty i inne
• Karty kredytowe (karty kredytowe)
• Karty przedpłacone
• Kompleksowe rozwiązania dla zamkniętych systemów kartowych

Wydawanie różnych typów kart

Dodatkowe walory

Karty z wyświetlaczem

Wirtualne karty

Dynamiczne CVV

Natychmiastowe wydanie karty

Dodatkowe walory

Usługi dodatkowe

Credit scoring
wydanych kart

Online zarządzanie

wydanymi kartami

Zarządzanie programami

lojalnościowymi

3D Secure

issuing