Dodatkowe usługi

Zapewniamy Państwu, naszym klientom,oprócz standardowych usług przetwarzania, usługi z otoczeniem. Zyskujecie silną przewagę nad konkurencyjną i zoptymalizowane nakłady pracy. Możemy zaoferować Państwu dodatkowe walory rozwizań  w zakresie wydawania, nabywania, bezpieczeństwa transakcji płatniczych oraz internetowych IS rozwiązań.

Portal for merchants  – Merchant Portal
ATM Portal
Online acces to management of issued cards
■   By portal
■   By published web services
TMS systems integration
Unattended terminals
Support of different authorization protocols – SPDH, BIC ISO, ISO 8583
Acceptance of payment vouchers on POS/ATM
ATM systems integration
Optimization of ATM networks
„Multi-vendor“ application made by KAL comany
Card not present transactions, cash withdrawal through mobile phone
„3D secure“
Risk monitoring
Mobile payments providing
Credit scoring for issued cards – CreditLogic system
Management of loyalty program
Installment loans support
Personalization services for issuance of transport and city (close loop) cards
SaaS
Security Information and Event Management – SIEM